Biljart vereniging Agnes


Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar.
De contributies voor het verenigingsjaar 2021 bedragen:

biljartleden € 100
activiteitenleden € 50

Elk lid wordt vriendelijk verzocht eenmalig een machtiging af te geven aan de hand waarvan de penningmeester jaarlijks de contributie op een eenvoudige en efficiënte wijze kan incasseren. Deze werkwijze bespaart onze penningmeester erg veel tijd. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld.